Yönetsel Pazarlama Tanımları

Yönetsel pazarlama, bir kuruluşun pazarlama stratejilerini, taktiklerini ve faaliyetlerini planlamak, organize etmek, yönetmek ve denetlemek için kullanılan bir yaklaşımdır.

Mart 13, 2023 - 18:48
Mart 13, 2023 - 19:01
 0  13
Yönetsel Pazarlama Tanımları

Yönetsel pazarlama, bir kuruluşun pazarlama stratejilerini, taktiklerini ve faaliyetlerini planlamak, organize etmek, yönetmek ve denetlemek için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, satışları artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu ve yönetimini vurgular. Bir ürün, mal veya hizmetin satışını teşvik etmek amacıyla pazarlama; tanıtım, paketleme, satış personelinin eğitimi, pazar gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması faaliyetlerin bütünüdür. Kişisel ve organizasyonel hedeflere ulaşabilecek alışverişler yaratmak için mal, hizmet ve fikirler geliştirmek; Fiyatlandırma, tutma ve dağıtımı planlama ve uygulama sürecine pazarlama denir.

Yönetsel pazarlamanın bazı tanımları

Amerikan Pazarlama Derneği'nin (AMA) tanımı: "Pazarlama, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerin, hizmetlerin, fikirlerin ve deneyimlerin yaratılmasının, fiyatlandırılmasının, promosyonunun ve dağıtımının planlanması, fiili olarak yürütülmesi ve denetlenmesidir."

Philip Kotler tarafından önerilen tanım: "Pazarlama, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için müşteri değeri yaratan süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrolü ve değerlendirilmesidir."

Peter Drucker'ın tanımı: "Pazarlama, müşterinin ihtiyaçlarını, isteklerini ve gereksinimlerini anlama ve tatmin etme sürecidir."

Harvard Business Review tarafından sunulan tanım: "Pazarlama, bir işletmenin müşterilerini bulma, onlara ürün veya hizmetlerini sunma, müşterilerle etkileşim kurma ve müşteri ilişkilerini sürdürme sürecidir."

Bu tanımlar, yönetsel pazarlama kavramının müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, müşteri değeri yaratmak, müşterileri bulmak ve müşterilerle etkileşim kurmak gibi temel amaçlarını vurgulamaktadır.

Pazar fırsatlarını belirleyerek ve kaynakları akılcı kullanarak şirketin pazardaki konumunu iyileştirmek ve pazar payını artırmak öncelikli hedeftir. Pazarlamanın tanımı, bir kuruluşun yönetim yaklaşımına dahil edilmelidir. Bu anlayış, ürünler üretilmeden önce tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin öğrenilmesine önem vermektedir. Bunlardan ilki iyi bir bilgi sistemi kurmak; diğeri ise uygun bir organizasyon oluşturmaktır. İyi bir bilgi sistemi kurmanın amacı; pazarın gerçek ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek ve buna göre hareket etmek. Uygun bir organizasyon oluştururken, kavramın organizasyonun tüm çalışanları tarafından benimsenmesi için çaba sarf etmek ve işletmenin eylemlerini koordine etmek gerekir.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Pazar Profesörü Türkiye'de pazarlama ve iş geliştirme alanında sıfır problemli bir iş ağı kuruyoruz. Dijital ortamlarda rekabet sorunu yaşıyorsanız bizi takip ederek çözüm bulabilirsiniz.