Şartlar & Koşullar

Anadolu pazarlama web sitesine erişerek bu kullanım şartları geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz. Geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

Web Sitesi: https://www.anadolupazarlama.web.tr/

Kullanım Lisansı

Yalnızca kişisel ve ticari olmayan geçici görüntüleme için web sitesinde bulunan; bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde "materyal" olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca tarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri sonucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız.

Materyalleri değiştirmek veya kopyalamak; Materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. İnternet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak. Materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri kopyalamak.

Bu lisans ve kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda; Otomatik olarak sonlandırılır veya tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya; Bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

Feragatname

Bu sitedeki materyaller belirtildiği şekilde paylaşılmaktadır. Anadolu Pazarlama zımni dahi olsa herhangi bir garanti vermemekte ve zımni garantiler vermektedir. Ticarete elverişlilik koşullarını veya mülkiyet veya fikri mülkiyetin ifşası veya diğer hakların güvence altına alınması gibi diğer garantileri reddeder. Web sitesindeki materyalleri kullanmaktan kaçınır ve bu materyallerin veya bu siteye bağlı herhangi bir sitenin olası sonuçları veya güvenilirliği hakkında hiçbir şekilde garanti veya beyanda bulunmaz.

Sınırlamalar

Anadolu pazarlama sitesi veya tedarikçileri; Hiçbir koşulda internet sitesinde bulunan materyallerin, kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri; kar zararı ve/veya iş kesintisinden veya yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi sorumlu tutulamaz.

Materyallerin doğruluğu

Web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. Web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

Bağlantılar

Web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi sitenin tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

Değişiklikler

Bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Geçerli Yasa

Bu kullanım şartları ve koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir. Bu kullanım şartları 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

Çerezler, web üzerinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için kullanılır. Bu web sitesine giriş yaparak çerezleri kabul etmiş olursunuz.