Pazarlama Ne Yapar?

Kısaca Pazarlama, doğru fiyatlama, tutundurma, dağıtım ve yer seçimi gibi bir dizi faaliyet aracılığıyla ürün veya hizmetlerin belirli bir hedef kitleye tanıtımını, satışını ve dağıtımını yöneten bir fonksiyondur.

Mart 20, 2023 - 20:48
Şubat 9, 2024 - 11:14
 0  53
Pazarlama Ne Yapar?

Kısaca Pazarlama, doğru fiyatlama, tutundurma, dağıtım ve yer seçimi gibi bir dizi faaliyet aracılığıyla ürün veya hizmetlerin belirli bir hedef kitleye tanıtımını, satışını ve dağıtımını yöneten bir fonksiyondur. Pazarlama, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ürün veya hizmetleri doğru segmentlere pazarlamak, marka bilinirliğini artırmak, müşteri sadakatini sürdürmek, rakiplerle rekabet etmek ve pazar payını artırmak için stratejiler geliştirmeyi içerir. Bu nedenle, pazarlama faaliyetleri bir işletmenin başarısı için hayati öneme sahiptir.

İşletmelerin en önemli birimlerinden biri de "pazarlama" bölümüdür. Burada bir parantez açalım; Pazarlama ve satış ayrı departmanlardır. Genelde ikisinin de aynı işi yaptığı ya da karıştırıldığı düşünülür. Ancak bu yazıda da değineceğim gibi pazarlama, satıştan çok farklı bir iş yapıyor. Satış birimi ile yakın temas halinde çalışır, satış biriminden gelen bilgiler (Raporlar) ile hareket eder ve müşterilerle iletişim kurar.

Orta ve küçük ölçekli işletmelerde her iki departman için ayrı yönetici; Kadro atamanın maliyetli olması veya işletmenin bulunduğu sektörün özelliklerine göre satış ve pazarlama işlerini birlikte yürüten yöneticiler bulunmaktadır. İşletmeler büyüdükçe, özellikle rekabet arttıkça pazarlamanın önemi anlaşılır ve ayrı pazarlama birimleri kurulur. Pazarlama, pazarın yapısını, pazarın büyüklüğünü, pazarın talebini, pazara uygun ürünü ve pazarın gelişimini inceleyen bir endüstri bilimidir.

Pazarlama Departmanı Ne İş Yapar?

Pazarlama departmanı, işletmenin ürettiği ürünün (mal ve hizmetlerin) pazarda satışını artırmayı, rekabet etmeyi, marka değerini yükseltmeyi, karlılığı sürdürmeyi; gerektiğinde üründe değişiklikler yapılmalı, tanıtım ve tutundurma faaliyetleri yürütülmelidir. Kurumsal müşterilerin ve tüketicilerin memnuniyeti ve güveni, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve dağıtım kanallarının belirlenmesi ile devam etmektedir. Ürünle ilgili her türlü araştırmayı yaparak veya ihtiyaç oluştuğunda üretimi durdurma kararı alarak müşteri tercihlerini belirlemek; Tüm bunların verimli ve zamanında gerçekleştirilebilmesi için fiyatlandırma stratejisinin belirlenmesi, planlama ve bütçelemeden sorumludur.

Bu tanıma baktığımızda pazarlamanın duayeni Philip Kotler'in 70'li yıllarda ortaya koyduğu pazarlama karmasının (4P = Ürün, Fiyat, Yer, Promosyon) tüm bileşenlerini kapsadığını söyleyebiliriz. Günümüzde üretim odaklı P'lerin sayısı artmış ve tüketici odaklı yeni konseptler (Cs) ortaya çıkmıştır.

Pazarlamada Tutundurma

Pazarlama departmanı, satış operasyonunun stratejisinin belirlenmesinde aktif rol oynamaktadır. Ancak kendini satmaz. Pazarlama asla satıştan kopmaz ve satışla birlikte hareket eder. Satıştan gelen her türlü bilgiyi alır ve değerlendirir. Satış sonrası ise, görevleri biter bitmez ürünün tanıtımı (reklam, tanıtım ve benzeri) ile ilgili çalışmalarına devam eder. Bu ifadeden pazarlamanın her şeyi yaptığı, satışın ise "yalnızca ürünü satmak" gibi bir şey yaptığı sonucunu çıkarmak yanlış olur. Satış departmanı şirketin itici gücüdür. Satış, ürünün kime, ne kadara satılacağını, ticari riski müşteriye ve satılan ürünün bedelinin tahsilini üstlenir.

Aslında pazarlama olmadan satış olmaz; Satış olmadan pazarlama olamaz. Burada piyasa konusuna biraz ışık tutmakta fayda var. Çünkü doğru araştırmalar yapılmadan satışa sunulan bir ürünün satılma şansı düşük olacaktır. Diğer bir bakış açısıyla satış yapılmazsa finansal kaynak gelmeyeceği için pazarlama faaliyetleri yapılamaz. Çünkü bölümün faaliyetlerini yürütebilmesi için mali kaynaklara ihtiyacı vardır.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Pazar Profesörü Türkiye'de pazarlama ve iş geliştirme alanında sıfır problemli bir iş ağı kuruyoruz. Dijital ortamlarda rekabet sorunu yaşıyorsanız bizi takip ederek çözüm bulabilirsiniz.