Pazar Kavramı Nedir?

Pazar kavramı, bir ürün veya hizmetin alıcıları ve satıcıları arasındaki etkileşimi ifade eder. Pazarlama, bir ürün veya hizmeti başarılı bir şekilde tanıtmak için kullanılan bir disiplindir.

Mart 13, 2023 - 05:19
Mart 24, 2024 - 15:59
 0  58
Pazar Kavramı Nedir?

Bir işletme için pazarlama, müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini anlayarak, onlara uygun ürün veya hizmetler sunarak ve müşteri memnuniyetini sağlayarak işletmenin büyümesine ve başarısına katkıda bulunur. İşletmeler pazarlama stratejilerini belirlerken hedef pazarlarını ve müşterilerini tanımalı, rakiplerini analiz etmeli, ürün veya hizmetlerinin özelliklerini belirlemeli, fiyatlandırma ve promosyonları doğru yapmalı ve uygun dağıtım kanallarını kullanmalıdır.

Doğru pazarlama stratejisi, işletmenin müşterileriyle bağlantı kurmasına ve uzun vadeli başarı sağlamasına yardımcı olur. İktisat teorisine göre, piyasa fiyatı bir dizi koşuldur. Pazar, bir mal veya hizmete olan taleptir. Ancak pazarlamada pazar şu şekilde tanımlanır. Pazar, belirli bir mala ihtiyaç duyan ve paralarını onu satın almak için harcamaya istekli olan kişi ve kuruluşlar topluluğudur.

Piyasayı oluşturan koşullar şu şekilde sıralanabilir.

 • Hem tüketiciler hem de kuruluşlar, belirli bir tür veya mal birimi için ihtiyaç ve arzuya sahip olmalıdır.
 • Grubu oluşturanların o malı satın alma gücü olmalıdır.
 • Satın alma gücü genellikle paradır. Başka bir mal veya hizmet de satın alma gücü olarak kullanılabilir.
 • Grubu oluşturanlar satın alma güçlerini kullanmaya istekli olmalıdır.
 • Grubu oluşturan tüketici veya kuruluşların malları satın alma yetkisi olmalıdır.

Otorite yoksa piyasa da yoktur. Bu koşullardan biri eksikse, pazar mevcut değildir. Bir malın piyasası sadece onu satın alanlardan değil, aynı zamanda onu satın alması beklenenlerden de oluşur. Kısacası pazar, belirli özelliklere sahip bir grup tüketici veya kuruluştur. Bu pazarı oluşturan tüketicilerden veya kuruluşlardan her biri, pazar birimi veya pazar üyesi olarak tanımlanmaktadır.

Pazar Kavramı

"Pazar" kavramı, belirli bir mal veya hizmetin alıcıları ve satıcılarının buluştuğu yer veya ortamı ifade eder. Pazarlama, bir ürün veya hizmetin satışı için tüketici ihtiyaçlarını anlamak, ürünün dağıtımını geliştirmek, fiyatlandırmak, teşvik etmek ve yönetmek için kullanılan bir disiplindir. Pazarlama faaliyetleri, hedef müşteri segmentlerine ulaşmak, ürünlerini satmak veya markalarını tanıtmak için kullanılan bir dizi stratejik ve taktik yaklaşımı içerir. Pazarlama araştırması, hedef kitleyi anlamaya yönelik bir dizi çalışmayı içerirken, pazarlama stratejileri tüketicilerin ihtiyaçlarına, rakip ürünlere ve pazar koşullarına göre belirlenir.

Pazarlama yönetimi, bir şirketin pazarlama faaliyetlerini koordine etmek, ölçmek ve analiz etmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, marka sadakatini artırmak ve karlılığı artırmak için stratejiler belirlemeye ve uygulamaya odaklanır. Sonuçta, pazar kavramı, bir ürün veya hizmetin alıcıları ve satıcıları arasındaki etkileşimleri ifade eder ve pazarlama, o pazarda bir ürün veya hizmeti başarılı bir şekilde tanıtmak, satmak ve yönetmek için kullanılan bir disiplindir.

Pazar Nasıl Belirlenir?

Pazar belirleme, hedef müşteri segmentlerinin belirlenmesi, ürün veya hizmetlerin bu segmentlere göre tasarlanması ve pazarlama stratejilerinin buna göre belirlenmesidir. Pazar analizi, işletmenin hedef pazar, rekabet durumu, müşteri davranışı ve eğilimleri, pazar büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, tedarik zinciri, yasal ve politik faktörler için ihtiyaç ve arzuları belirlemesine yardımcı olur. Bu analiz sonucunda işletme hangi pazar segmentlerine odaklanacağını, hangi ürün veya hizmetleri sunacağını, hangi fiyat politikasını izleyeceğini, hangi tutundurma stratejilerini kullanacağını, hangi dağıtım kanallarını kullanacağını belirleyebilir.

Bu sayede işletme, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlayabilir ve uzun vadeli başarıya ulaşabilir. Pazarlamacı, pazarın özelliklerini de bilmelidir. Tüketicileri ve kuruluşları iyi tanımalı ve pazarın demografik, ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve hukuki yapısını incelemelidir. Pazarlamacının başarısı, pazarı ne kadar iyi tanıdığına ve pazarın özelliklerine uygun pazarlama faaliyetleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bağlıdır. Pazarlamacı, işletmenin hedef pazarını belirlerken şu sorulara yanıt arar:

 • Pazar var mı? İhtiyacı olan veya isteyen potansiyel müşterilerin varlığına dair kanıt var mı?
 • Mallara ihtiyacı olan ve satın almaya istekli bir tüketici veya kuruluş grubu var mı?
 • Evet ise, bu pazarlar nerede? Hangi coğrafi bölgede, demografik gruplarda veya sektörlerde bulunuyorlar?
 • Pazarın özellikleri nelerdir? Pazar büyüklüğü, büyüme potansiyeli, rekabet durumu, tüketici davranışı, trendler, sosyoekonomik faktörler, yasal ve politik faktörler gibi özellikler nelerdir?

İşletme bu soruların cevaplarını alarak hedef pazarını belirleyebilir ve pazarlama stratejilerini buna göre tasarlayabilir. Bu sayede işletme, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajı elde edebilir ve uzun vadeli başarı sağlayabilir. Pazarı oluşturan birimlerin söz konusu ürünü satın almalarını etkileyen ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve yasal faktörler nelerdir?

Pazar analizinde ihtiyaç duyulan sorular şu şekilde sıralanabilir.

 • Piyasa ne satın almak istiyor?
 • Neden alacak?
 • Kimin için satın alacak?
 • Nasıl alacaksın?
 • Ne zaman alacak?
 • Nereden ve neden?

Bu soruları yanıtlamak niteliksel olarak pazarı tanımlar.

Ancak pazarın nicel olarak da tanımlanması gerekir. Bunun için mevcut kaynaklara başvurularak tahminler yapılabilir. Pazar potansiyeli tahminlerde ilk sırada yer alıyor. Pazar potansiyeli, pazarlama eylemlerini planlamak için başlangıç ​​noktası olur. Satış tahmini, işletmenin tüm eylemleridir (bütçeleme, hammadde ve iş gücü planlaması, işletme büyüklüğünün belirlenmesi, fiziksel dağıtım; fiyatlandırma, ürün geliştirme, satış çabaları vb.).

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Pazar Profesörü Türkiye'de pazarlama ve iş geliştirme alanında sıfır problemli bir iş ağı kuruyoruz. Dijital ortamlarda rekabet sorunu yaşıyorsanız bizi takip ederek çözüm bulabilirsiniz.