Pazar Kavramı Nedir?

Pazar kavramı, bir ürün veya hizmetin alıcıları ve satıcıları arasındaki etkileşimleri ifade eder ve pazarlama, o pazarda bir ürün veya hizmeti başarılı bir şekilde tanıtmak, satmak ve yönetmek için kullanılan bir disiplindir.

Mart 13, 2023 - 05:19
Mart 13, 2023 - 11:28
 0  5
Pazar Kavramı Nedir?

Bir işletme için pazarlama, müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini anlayarak, onlara uygun ürün veya hizmetler sunarak ve müşteri memnuniyetini sağlayarak işletmenin büyümesine ve başarısına katkıda bulunur. İşletmeler pazarlama stratejilerini belirlerken hedef pazarlarını ve müşterilerini tanımalı, rakiplerini analiz etmeli, ürün veya hizmetlerinin özelliklerini belirlemeli, fiyatlandırma ve promosyonları doğru yapmalı ve uygun dağıtım kanallarını kullanmalıdır. Doğru pazarlama stratejisi, işletmenin müşterileriyle bağlantı kurmasına ve uzun vadeli başarı sağlamasına yardımcı olur.

İktisat teorisine göre, piyasa fiyatı koşullar kümesidir. Pazar, bir mal veya hizmete olan taleptir. Ancak pazarlamada pazar şu şekilde tanımlanır. Pazar, belirli bir mala ihtiyaç duyan ve paralarını onu satın almak için harcamaya istekli kişi ve kuruluşların bir toplamıdır. Bu tanıma göre piyasayı oluşturan koşullar şu şekilde sıralanabilir.

 • Bir grup tüketici, kuruluş, hem tüketiciler hem de kuruluşlar, belirli bir tür veya mal birimi için ihtiyaç ve arzuya sahip olmalıdır.
 • Grubu oluşturanların o malı satın alma gücü olmalıdır. Satın alma yeteneği ile birlikte güce sahip olmak anlamına gelir. Satın alma gücü genellikle paradır. Başka bir mal veya hizmet de satın alma gücü olarak kullanılabilir.
 • Grubu oluşturanlar satın alma güçlerini kullanmaya istekli olmalıdır.
 • Grubu oluşturan tüketici veya kuruluşların malları satın alma yetkisi olmalıdır. Otorite yoksa piyasa da yoktur.

Bu koşullardan biri eksikse, pazar mevcut değildir. Bir malın piyasası sadece onu satın alanlardan değil, aynı zamanda onu satın alması beklenenlerden de oluşur. Kısacası pazar, belirli özelliklere sahip bir grup tüketici veya kuruluştur. Bu pazarı oluşturan tüketicilerden veya kuruluşlardan her biri, pazar birimi veya pazar üyesi olarak tanımlanmaktadır.

Pazar Kavramı

"Pazar" kavramı, belirli bir mal veya hizmetin alıcılarıyla satıcılarının karşılaştığı bir yer veya ortamı ifade eder. Pazarlama, bir ürünün veya hizmetin satışı için tüketici ihtiyaçlarını anlamak, ürünü geliştirmek, fiyatlandırmak, promosyon yapmak ve dağıtımını yönetmek için kullanılan bir disiplindir.

Pazarlama faaliyetleri, hedef müşteri segmentlerine ulaşmak, ürünlerini satmak veya markalarını tanıtmak için kullanılan bir dizi stratejik ve taktiksel yaklaşımları içerir. Pazarlama araştırması, hedef kitleleri anlamak için yapılan bir dizi çalışmayı içerirken, pazarlama stratejileri, tüketicilerin ihtiyaçlarına, rakip ürünlere ve pazar koşullarına dayalı olarak belirlenir.

Pazarlama yönetimi, bir şirketin pazarlama faaliyetlerini koordine etmek, ölçmek ve analiz etmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, marka sadakatini artırmak ve karlılığı artırmak için stratejilerin belirlenmesine ve uygulanmasına odaklanır.

Sonuç olarak, "pazar" kavramı, bir ürün veya hizmetin alıcıları ve satıcıları arasındaki etkileşimleri ifade eder ve pazarlama, bir ürünün veya hizmetin bu pazarda başarılı bir şekilde tanıtılması, satılması ve yönetilmesi için kullanılan bir disiplindir.

Pazar Nasıl Belirlenir?

Pazar belirleme, işletmelerin hedef müşteri segmentlerini belirleyerek, ürün veya hizmetlerini bu segmentlere göre tasarlamaları ve pazarlama stratejilerini buna göre belirlemeleridir. Pazar analizi, işletmenin hedef pazarına yönelik ihtiyaç ve istekleri, rekabet durumunu, müşteri davranışlarını ve trendleri, pazar büyüklüğünü ve büyüme potansiyelini, tedarik zincirini, yasal ve politik faktörleri belirlemesine yardımcı olur. Bu analiz sonucunda işletme, hangi pazar segmentlerine odaklanacağını, hangi ürün veya hizmetleri sunacağını, hangi fiyat politikasını izleyeceğini, hangi promosyon stratejilerini kullanacağını ve hangi dağıtım kanallarını kullanacağını belirleyebilir. Bu sayede işletme, müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunarak, müşteri memnuniyeti sağlayabilir ve uzun vadeli başarı elde edebilir. Pazarlamacı, pazarın özelliklerini de bilmelidir. Tüketicileri ve kuruluşları iyi tanımalı ve pazarın demografik, ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve hukuki yapısını incelemelidir. Pazarlamacının başarısı, pazarı ne derece tanıdığına ve pazarlama faaliyetlerini pazarın özelliklerine uygun şekilde gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bağlıdır.

Pazarlamacı yapacağı pazar analizi ile işletmenin hedef pazarını belirlerken şu sorulara cevap arar:

 • Pazar var mı? İhtiyacı olan veya isteyen potansiyel müşterilerin varlığına dair kanıt var mı?
 • Mallara ihtiyacı olan ve satın almaya istekli bir tüketici veya kuruluş grubu var mı?
 • Varsa bu pazarlar nerede? Hangi coğrafi bölgelerde, hangi demografik gruplarda veya hangi sektörlerde bulunuyorlar?
 • Pazarın özellikleri nelerdir? Pazar büyüklüğü, büyüme potansiyeli, rekabet durumu, tüketici davranışı, trendler, sosyoekonomik faktörler, yasal ve politik faktörler gibi özellikler nelerdir?

İşletme bu soruların cevaplarını alarak hedef pazarını belirleyebilir ve pazarlama stratejilerini buna göre tasarlayabilir. Bu sayede işletme, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajı elde edebilir ve uzun vadeli başarı sağlayabilir.

Pazarı oluşturan birimlerin söz konusu ürünü satın almalarını etkileyen ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve yasal faktörler nelerdir?

Pazar analizi aşamasında cevaplanması gereken sorular şu şekilde sıralanabilir.

 • Piyasa ne satın almak istiyor?
 • Neden alacak?
 • Kimin için satın alacak?
 • Nasıl alacaksın?
 • Ne zaman alacak?
 • Nereden ve neden?

Bu soruları yanıtlamak niteliksel olarak pazarı tanımlar. Ancak pazarın nicel olarak da tanımlanması gerekir. Bunun için mevcut kaynaklara başvurularak tahminler yapılabilir. Pazar potansiyeli tahminlerde ilk sırada yer alıyor. Pazar potansiyeli, pazarlama eylemlerini planlamak için başlangıç ​​noktası olur. Satış tahmini, işletmenin tüm eylemleridir (bütçeleme, hammadde ve iş gücü planlaması, işletme büyüklüğünün belirlenmesi, fiziksel dağıtım; fiyatlandırma, ürün geliştirme, satış çabaları vb.).

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Anadolu Girişim Türkiye'de pazarlama ve iş geliştirme alanında sıfır problemli bir iş ağı kuruyoruz. Dijital ortamlarda rekabet sorunu yaşıyorsanız bizi takip ederek çözüm bulabilirsiniz.