Performans Yönetim Sistemi

Yönetim sistemleri konusunda yapılan çalışmalar, kurumlardaki stratejik önemi üzerinde olmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi
Yemek Profesörü

Son yıllarda, yönetim sistemleri konusunda yapılan birçok çalışma, insanın kurumlardaki stratejik önemi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konuda sayısız kitap, tez, çalışma, sunum ve uygulama örnekleri yayınlanmaktadır. Büyük şirketlerin borsadaki hisse değerleri, şirketlerin kayıtlı varlıkların çok üstünde çıkmaktadır.Bu değerin bakış açısıyla, şirket çalışanlarının yarattığı, rekabet avantajı ve insan kaynaklarının yarattığı katma değer olduğu ortaya konmaktadır. İnsan kaynaklarının, şirketlerdeki katma değerinin ölçülmesi üzerine yapılan değerlendirmeler, son yılların en heyecan verici çalışmaları olmaya devam edecektir. Yaratıcılığın, nasıl sonu yoksa ölçüm metotlarının da o kadar sonu olmayacaktır.

Performans Yönetimi Sisteminde Uyguulama Etkinliği

Kurumlardaki, insan kaynakları divizyonlarının önündeki en büyük bilinmezlerden teori ve tez çalışmaları şirketlerde uygulamaya koyma bulmacasını çözmektir. Bu bulmacanın, en heyecan verici tarafı tek bir doğrusunun olmamasıdır. Bir kurum için geçerli olan uygulama, farklı bir kurumda geçerli ve etkin olmayabilir. Kurulan sistemlerin kurumlardaki vizyonun, değerlerin ve kültürün içerisinde yaşatılacağı gerçeği ile karşı karşıyayız. Vizyon, değer ve kültürün zaman ekseni içerisindeki değişimini, bilgi, teknoloji ve insanın değişimi ile kuvvetlendirerek; bu çerçeveye koymaya kalktığımızda ise bulmaca, sürekli değişen ortamlarda gelecek odağını kaybetmeden yenilenen sistem uygulamalarını beraberinde getirir.

Zaman eksenini ve değişimin dinamiklerini düşündüğümüzde; bir kurum için belirli zamanda geçerli olan uygulamanın, gelecekte geçerliğini yitirebileceği sonucuna varılabilir.

Bu tebliğin ana odağını, performans sistemi uygulamalarında tutacağız.

Ancak performans sisteminin, işe eleman alımı, kariyer, eğitim, gelişim, çalışanların sürekliliği, ücretlendirme; ödül ve teşvik gibi süreçlerle bağlantı entegrasyonunu tarif etmeyeceğiz. Performans sistemi uygulamalarında, yaratılan etki ve katma değerin, hedef belirleme sürecinin etkinliği, yöneticilerin ve insan kaynakları divizyonlarının yetkinlikleri; bilgi teknolojilerinin kullanımı ile arttırılabileceğini böylece, uygulamalarda etkinliğin arttırılması için farklı, süreç ve araçların olduğunu vurgulanacaktır.

Performans sistemi işin gidişatını belirleyen ve sonuçlarını doğuran en etkin yönetim aracıdır. Sistemin yönetilmesi sırasında organizasyonda yukarıdan aşağıya doğru bir etki yaratılırken, sonuçlar aşağıdan yukarıya doğru etkisini gösterir. Bu etkileşim sadece dikey eksende kalmaz yanal eksende de kurumun diğer fonksiyonlarını da harekete geçirir. İnsan Kaynakları divizyonlarının rolü ise, sistemin, kurum için en etkin ve uygulanabilir süreçlerinin tarif edilmesinde öne çıkar.

Bu, İçeriğe Tepkiniz nedir?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0
Yemek Profesörü